Renta familiar disponible per càpita 2014

El 2014 és manté el fort contrast entre la zona oest i nord-est i s'accentua la polarització per eixamplar-se la distancia entre el barris amb valors extrems