LA TRINITAT NOVA

Significat en base 100 per la ciutat de Barcelona.
  •  25% amb millor indicador
  •  50% amb valors intermitjos
  •  25% amb pitjor indicador
Índex de sobre-envelliment
64,4
% de persones 75 anys o més que viuen soles
35,2
Índex Renda Familiar Disponible
38,5
% persones de 15 anys o més amb estudis primaris o menys
45,8
% atur registrat 16-64 anys
19,1
% abstenció muncipals
55
Esperança de vida al nèixer
79,8
Raó de mortalitat comparativa
124,8
Raó d'Anys Potencials de Vida Perduts
156,3
Taxa de tuberculosi
36,7
Taxa de fecunditat adolescent
36,5
Prevalència baix pes en nèixer
6,7
 

Indicadors socioeconòmics:

IndicadorsMitjana ciutatLa Trinitat Nova
Població. Juny 20141.613.3937.462
Superfície (km2)102,20,6
Densitat (hab/km2)15.79313.325
Població per edat
0-1412,5%14,8%
15-248,7%9,8%
25-6457,3%55,4%
65 i més21,4%20%
Població per lloc de naixament
Barcelona51,9%51%
Catalunya7,5%4,5%
Resta de Espanya18,4%20,1%
Estranger22,2%24,4%
Població per nacionalitat
Espanyols83,7%82,5%
Estrangers16,3%17,5%
Titulats superiors i CFGS28,4%6,1%
Població de més de 65 anys que viu sola25,6%31,4%
Índex de sobreenvelliment53,5%64,4%
Nombre d’aturats registrats99.056861
Renda familiar disponible per habitant100%38,5%