EL BON PASTOR - BARÓ DE VIVER

Significat en base 100 per la ciutat de Barcelona.
  •  25% amb millor indicador
  •  50% amb valors intermitjos
  •  25% amb pitjor indicador
Índex de sobre-envelliment
52,7
50,6
% de persones 75 anys o més que viuen soles
38,9
26,8
Índex Renda Familiar Disponible
61,9
71,8
% persones de 15 anys o més amb estudis primaris o menys
47,0
39,1
% atur registrat 16-64 anys
11,4
12,6
% abstenció muncipals
56,4
46,9
Esperança de vida al nèixer
78,2
82,1
Raó de mortalitat comparativa
122,8
115,5
Raó d'Anys Potencials de Vida Perduts
232,3
114,5
Taxa de tuberculosi
33,0
16,7
Taxa de fecunditat adolescent
35,4
16,9
Prevalència baix pes en nèixer
9,2
8,2
 

Inidicadors socioeconòmics:

IndicadorsMitjana ciutatel Bon PastorBaró de Viver
Població. Juny 20141.613.39312.7582.508
Superfície (km2)102,21,90,2
Densitat (hab/km2)15.7936.77910.904
Població per edat
0-1412,5%17,7%16,3%
15-248,7%8,6%11,1%
25-6457,3%55,7%55,9%
65 i més21,4%18,1%16,7%
Població per lloc de naixament
Barcelona51,9%56,2%60,4%
Catalunya7,5%7,6%9,3%
Resta de Espanya18,4%17,9%15,4%
Estranger22,2%18,3%14,9%
Població per nacionalitat
Espanyols83,7%88,9%89,7%
Estrangers16,3%11,1%16,3%
Titulats superiors i CFGS28,4%11,55,7
Població de més de 65 anys que viu sola25,6%21%27,9
Índex de sobreenvelliment53,5%50,6%52,7%
Nombre d’aturats registrats99.056964169
Renda familiar disponible per habitant100%71,8%61,9%